Entitats socials i veinals

Entitats socials

NOM DE L'ENTITAT

PERSONA DE CONTACTE

E-MAIL


Associació Social i Cultural Apaga la Teleapagalatelesarria@gmail.com

Associació de Dones del Coro

Montserrat Aymerich Viñals

Grup Editor de la Revista de Sarrià

Assumpció Vila Simon parlemdesarria@gmail.com

Grup Editor de la Revista del Discapacitat

Lluís Pla Oliveras procojust@hotmail.com

Patronat de Pares de Família

Josep Pueyo Ros info@esplaipl.org

AMPA Escola Bressol "Confetti"

Estel Turbau Martín ampaconfetti@gmail.com

AMPA Escola Montserrat

Paco Muñoz Ruiz ampasarriadeter@gmail.com

Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Sarrià de Ter

Nicolás Pichardo Delgado npichardodelgado@gmail.com

Parròquia de Sarrià de Ter

Narcís Vidal Massa bisbatgirona@bisbatgirona.cat

Entitats veinals

NOM DE L'ASSOCIACIÓ

PERSONA DE CONTACTE

E-MAIL


Associació de Veïns de Sarrià de Baix
Associació de Veïns de Sarrià de Dalt

Jaume Capell Nierga jaume.amistat@gmail.com

Associació de Veïns de Pla de l'Horta

Julián Vizcaíno Martínez pladelhortasarriadeter@gmail.com

Associació de VeÏns de Pla de Vinyers

Albert Soler Cargol avvplavinyers@gmail.com

Associació de Veïns de La Rasa

Mercè Astor Causa merceastorcausa@gmail.com

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map