Notícies

Notícies


Aquesta setmana s’ha portat a terme la tercera reunió tècnica de seguiment de la implementació del Pla de Sorolls de l’empresa Papelera de Sarrià, amb la participació dels mateixos representants tècnics que en les dues darreres reunions, a més de la nova Directora de la Planta de Sarrià.

Es confirma que ja s’han iniciat les obres de cobertura de la terrassa, que estaven previstes en un inici per l’estiu d’aquest any, i les quals s’espera que finalitzin a finals de juliol.

Tant el tècnic d’AVEnginyers, com el Tècnic de Qualitat Ambiental de la Generalitat, com el Tècnic de SyS, que recordem és l’assessor de l’Ajuntament, estan d’acord en valorar que quan aquesta intervenció estigui finalitzada, serà la que donarà més resultat en l’impacte de reducció de decibels.

Per un altre costat s’estan fent comprovacions dels resultats de les accions que es van implementant, l’informe final d’aquestes comprovacions serà lliura en breu a l’Ajuntament, conjuntament amb el decàleg de bones pràctiques, que estableix uns protocols de tasques per tal d’incrementar els resultats en la reducció del soroll.

Pel que fa a les conseqüències acústiques provocades per les alarmes que s’activen quan salta una vàlvula, es milloraran els temps de detecció dels punts que ocasionen aquestes averies, amb la finalitat de reduir al màxim el temps en què l’alarma està sonant.

Des de l’Ajuntament es transmet a l’Empresa la convocatòria urgent d’una reunió on s’abordarà el Pla de Gestió d’Olors presentat recentment, del que només falta l’informe dels tècnics de la Generalitat experts en aquesta matèria.

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map