Notícies

Notícies


NOTA INFORMATIVA

Com cada any, el 15 de març comença la prohibició d’encendre foc, tot i així, es poden concedir autoritzacions excepcionals a particulars, entitats, empreses, etc, per tal de realitzar activitats que generen risc d'incendi forestal.La tramitació de les sol·licituds que registreu s’han de trametre per correu electrònic a l'Oficina Comarcal del Gironès a l’adreça agirones.daam@gencat.cat ; una vegada rebudes, ens posarem en contacte amb el sol·licitant per informar-lo sobre la seva viabilitat. Us recordem que és imprescindible que a la sol·licitud hi figuri un número de telèfon mòbil per tal de poder comunicar via sms si hi ha hagut cap anul·lació de l’autorització, i també cal incloure una adreça de correu electrònic per tal d'agilitar la nostra resposta i trametre el permís corresponent.

Durant el període del 15 de març al 15 d’octubre no es concediran autoritzacions de foc a terra (esbarjo), ni carboneres a nivell particular, ni fogonets de gas en ruta fora de llocs permesos, en municipis d’alt risc. Es poden considerar les sol·licituds d’activitats festives demanades per l’ajuntament, o de col·lectius que tinguin el vistiplau explícit de l’ajuntament. Les cases aïllades amb barbacoa d’obra amb mata guspires amb un entorn cuidat, no caldrà que demanin autorització.

Entre el període del 15 de juny al 15 de setembre, no es concediran autoritzacions de cremes de restes vegetals, carbonet vegetal, fogó de gas, pirotècnia/petards, castells de focs, flama del Canigó/torxes, correfocs, ritus religiosos, fogueres o falles a sol·licituds de particulars que s’hagin de fer en municipis d’alt risc d’incendi. Es poden considerar les sol·licituds d’activitats festives demanades per l’ajuntament o de col·lectius que tinguin el vistiplau explícit de l’ajuntament. El vistiplau de l’ajuntament tant pot ser un escrit on es deixi clar que l’ajuntament està d’acord amb la sol·licitud d’encendre foc, o bé una ressenya en la mateixa sol·licitud on es manifesti clarament la seva conformitat.

Els impresos de Sol·licitud d’autorització d’encendre foc i els de Sol·licitud de treballs forestals en època d’alt risc, els podeu trobar a l'oficina virtual de tràmits de la Generalitat OVT

L’autorització de treballs en època d’alt risc no contempla la crema de restes, i per tant, s’ha de sol·licitar una altra per Crema de restes en treballs forestals. Recordar que l’activitat de llançament de fanalets encesos, no és autoritzable. L’autorització corresponent l’haurà de dur a sobre el responsable durant el desenvolupament de l’activitat.

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map