Notícies

Notícies


Després d’estudiar i analitzar a fons el Pla de Sorolls presentat per l’empresa paperera de Sarrià, a través de l’equip tècnic de la direcció general de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya, així com, per l’equip tècnic intern i extern contractat per l’ajuntament, l’equip de Govern ha pres la decisió d’acceptar el Pla, entenen que és tècnicament la millor opció disponible per acabar definitivament amb els problemes de sorolls que es pateixen des de fa temps.

Aquesta acceptació està condicionada, als controls de seguiment d'execució i d’implementació del mateix, per part de tot l’equip tècnic tant de la Generalitat, com de l’Ajuntament. Aquests condicionants es recullen en un document d’acord mutu entre les parts, i entre d’altres, s’acorda la creació d’una comissió tècnica de seguiment exhaustiu de cada una de les accions que es preveuen en el Pla, tant pel que fa als terminis d’implementació, com i sobretot, als efectes en la minimització del soroll que se’n desprenguin.
Per un altre costat, amb aquest pacte es vol garantir l’accés immediat a tota la informació i documentació, com a mesura imprescindible de transparència cap a tota la població.

A fi de donar a conèixer els motius pel quals l’equip de Govern ha pres aquesta decisió, així com al contingut tècnic del Pla de Sorolls, està prevista la presentació pública del mateix, abans de finals de gener.

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map