Notícies

Notícies


L’any passat, l’ajuntament va establir un conveni amb els Serveis de Comptabilitat Energètica del Consell Comarcal del Gironès, gràcies a aquest conveni, es van efectuar uns treballs d’enginyeria econòmica de la despesa elèctrica anual en els diferents edificis i equipaments municipals. Aquests treballs contemplaven per un costat l'adequació en els barems de contractació de les potències contractades, i per l’altre costat, el seguiment i gestió d’aquelles despeses no correctament facturades per les companyies subministradores.

Gràcies a la primera línia de treball, és a dir la variació en la contractació de la potència en edificis i equipaments, en l’any 2017 ja hem pogut obtenir un estalvi de 3.868’37 €, als que s’hi sumaran a partir de finals d’abril 3.456’65 € més, un total doncs de 7.325 € d’estalvi.

Abans de finalitzar l’any, s’espera a més que amb els canvis de contractació que encara no són efectius, la xifra augmenti a 10.748 € en total anual d’estalvi.

Pel que fa a la segona línia de treball de control i seguiment de les despeses no correctament facturades, entre el 2017 i el que portem d’any, l’ajuntament ha rebut un abonament de 2.485, 61 €.

Vistos els resultats, l’equip de govern fa una aposta clara per a continuar treballant en aquesta mateixa línia atenent per un costat l’estalvi econòmic que suposa a les arques municipals i per la bona gestió dels recursos energètics tan necessaris en els nostres dies.

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map