Notícies

Notícies


Dècades després del projecte de transformació de la zona del passeig del Riu a Sarrià de Baix, l’ajuntament de Sarrià de Ter ha decidit impulsar-ne la remodelació. En el ple del 26 de setembre es va aprovar la modificació de crèdit que permetrà destinar els recursos necessaris a aquesta intervenció.

La voluntat del consistori no és fer una acció de restauració sinó un canvi en l’entorn. El que es pretén es intervenir amb una filosofia diferent. En aquest sentit, s’ha treballat amb el Consorci del Ter per consensuar aquest projecte. Fonamentalment, es vol canviar el tractament més urbà actual per un perfil d’un espai més naturalitzat. S’esponjaran els arbres (primant les espècies autòctones per sobre les introduïdes), es retiraran els bordons dels parterres i es canviarà l’espai de sauló per una zona verda i es configuraran també petits àmbits enjardinats.

 

Per altra banda, es mantindrà el vial de circulació per als cotxes alhora que es configurarà un camí específic per a les bicicletes (Via verda). També es projecta ubicar-hi elements de lleure infantil i familiar.

Les intervencions es realitzaran en els propers mesos, amb l’objectiu de que estiguin llestes per a la primavera vinent. Aquest era un projecte que es feia molt necessari després de que, en el seu moment, es desenvolupés la gran transformació d’aquesta zona. Amb tot, el que es pretén es tornar a impulsar un espai molt interessant des d’un punt de vista lúdic i pedagògic per a què els veïns de Sarrià de Ter en segueixin gaudint.

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map