Notícies

Notícies


Gràcies a la bona gestió econòmica, l’Ajuntament de Sarrià de Ter disposa d’un romanent de tresoreria positiu. Uns recursos que, tal i com es va plantejar a les audiències públiques sobre els pressupostos 2017, l’ajuntament de Sarrià de Ter es compromet a destinar a tres objectius: 1. Més inversions, 2. Reducció del deute municipal i 3. Programes d’atenció social.

S’han anat acomplint els dos primers objectius i, en el ple municipal d’ahir, es va fer un pas important pel que fa al tercer. Efectivament es va aprovar destinar 40,244’18 euros en l’adquisició d’un habitatge per acollir a casos d’emergència social. Serà utilitzat com a habitatge pont, amb caràcter temporal. Especialment per a casos de risc d’exclusió per a famílies del municipi i altres situacions en les que es requereixi una atenció dels serveis socials prioritària i urgent. Així doncs, serà un instrument més al disposició dels serveis socials locals per tal de fer front a demandes concretes de la població més vulnerable de Sarrià de Ter.

L’adquisició de l’habitatge es fa gràcies a l’execució del dret a tanteig i retracte que tenen els ajuntaments davant de pisos en procés de subhasta després d’un procés d’execució hipotecària i que la Generalitat de Catalunya ha impulsat a través de la llei 18/2007.

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map