Transparència

Transparència

La Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern neix amb el clar objectiu de donar a la ciutadania el dret a l'accés de tota la informació que es genera en el marc de l'activitat pròpia de l'administració, alhora que, promou la participació activa dels ciutadans vers la gestió dels serveis públics. L’establiment d’uns principis de bon govern, que promoguin la integritat pública i un comportament ètic i exemplar dels empleats i responsables públics, constitueix l’altre gran eix de la norma.

I és en aquest sentit que l'ajuntament de Sarrià de Ter vol amb aquest portal web, donar compliment a la Llei, amb la publicació de informació de diversa naturalesa amb rellevància pública, a nivell d’organització, funcionament, presa de decisions i gestió dels recursos públics, per tal que el ciutadà pugui avaluar l’activitat pública alhora que promoure que en sigui partícip de la mateixa.

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map